AUGUST
2022
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31
1
OV 12:30pm Club Championship $4
2
OV 6:30pm Online $4
3
KZ 11:00am Club Championship $8
CM 6:30pm Club Championship $5
4
KZ 6:30pm Club Championship $8
5
KZ 12:30pm Club Championship $8
6
CM 6:30 Club Championship $5
7
KZ 1:00pm Unit $6
8
OV 12:30pm Open $4
9
OV 6:30pm Online $4
10
KZ 11:00am NAP $9
CM 6:30pm NAP $6
11
KZ 6:30pm NAP $9
12
KZ 12:30pm NAP $9
13
CM 6:30 NAP $6
14
15
OV 12:30pm Open $4
16
OV 6:30pm Online $4
17
KZ 11:00am Open $8
CM 6:30pm Open $5
18
KZ 6:30pm Open $8
19
KZ 12:30pm Open $8
20
CM 6:30 Open $5
21
22
OV 12:30pm Open $4
23
OV 6:30pm Online $4
24
KZ 11:00am Open $8
CM 6:30pm Open $5
25
KZ 6:30pm Open $8
26
KZ 12:30pm Open $8
27
CM 6:30 Open $5
28
29
OV 12:30pm Open $4
30
OV 6:30pm Online $4
31
KZ 11:00am Open $8
CM 6:30pm Open $5
1 2 3

;